Czym jest sekularyzm?

"Sekularyzm jest prostą koncepcją: Jest to sprzeciw wobec dyskryminacji lub przyznawania specjalnych przywilejów na podstawie wyznania. To nie proateizm, ani antyateizm. To nie prowyznaniowość, ani antywyznaniowość. To obrona indywiudalnych praw i wolności. To stosowanie tych samych praw równo dla wszystkich."

- James Kirk Wall